Carboxymycobactin T mit Eisenion

Siderophor Carboxymycobactin T mit Eisenion (Stäbchenmodell). Gemeinfrei